Autoři

Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme

Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití.

Autor: Ortega y Gasset Jose