Autoři

Abélard Pierre

Pierre Abélard

(1079 Le Palett u Nantes – 21. dubna 1142 klášter Saint-Marcel u Chalon-sur-Saone)

Životopis: Pierre Abélard byl francouzský raně scholastický filozof a teolog, spoluzakladatel středověkého myšlení, a to hned v několika ohledech, např. metoda disputace (přesné dialektické umění rozlišování).

Narodil se v La Palett. Jeho otec byl šlechtic a voják. Petr Abélard se však nestal vojákem, jako jeho bratři, ale dal se na studia. Jeho prvním učitelem byl Roscellinus (nominalista), dále se učil v Laonu (jeho učitelem zde byl Anselm z Laonu) a v Chartres. V Paříži byl jeho učitelem Vilém ze Champeaux (realista).

Vedl poměrně pohnutý život. Známý je jeho milostný vztah k žačce Héloise, se kterou měl syna Astrolabia. Jejich románek však po tajném sňatku skončil nešťastně - Heloisa musela do kláštera a Abélard byl vykastrován strýcem Heloisy, Fulbertem. Tento vztah později zvěčnil ve svém spise Historia calamitatum mearum (tj. Historie mých pohrom), který je stylizovaný jako dopis příteli.

 
Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.
zobrazit detail
Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.

zobrazit detail
Velkou lásku a její rodnou sestru, velkou nenávist, nemůže ani smrt anulovat - tak jsou obě mocné.
zobrazit detail
Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje.

zobrazit detail
Jak je politováníhodné, že z lásky zpravidla děláme opak toho, co vlastně chceme!

zobrazit detail
I kdyby lidé sebevíce toužili po lásce, já nad ní budu stále lkát.

zobrazit detail
Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších.

zobrazit detail
Žít jen pro sebe - slibují si milenci, aniž vědí, jak je to strastiplné a nudné.

zobrazit detail
Nelze věřit něčemu, co není předem pochopeno.

zobrazit detail