Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Aischylos - citáty

Aischylos

(525 př. n. l. Eleusína v Attice – 456 př. n. l. Gela na Sicílii)

Životpis: Aischylos byl první z řady velkých řeckých dramatiků, píšících tragédie (dalšími byli Sofoklés a Euripidés).

Aischylos byl synem bohatého statkáře Euforióna z Eleusíny, později žil v Athénách. Původním povoláním byl voják, bojoval v řecko-perských válkách – tyto zásluhy vyzdvihl v nápise na hrobě, který si sám napsal. Účastnil se bitev u Marathónu a Salamíny. Určitý čas žil v sicilských Syrakusách, kde také zemřel. Podle legendy mu orel, který považoval jeho holou lebku za kámen, svrhl na hlavu želvu.

Je považován za zakladatele antické tragédie, zavedl druhého herce a stal se tak tvůrcem evropské dramatické tradice. Jeho náměty byly téměř vždy mytologické, jen občas historické (Peršané). Prosazoval demokratické ideály, svobodu a obětavou lásku k vlasti, zastával názor, že svět je řízen božskou spravedlností. Základním rysem tragična podle Aischyla je lidské jednání plné nebezpečí, které každou chvíli přivádí člověka do bezvýchodných situací, v nichž tentýž čin je nutností, povinností, zásluhou ale současně největším proviněním.

Aischylos byl zbožný člověk, takže podle něj byla moc bohů neomezená. V jeho hrách vystupuje Zeus jako spravedlivý vládce, který nesnáší lidskou domýšlivost a stíhá ji zaslepením, ve kterém se člověk dopustí hříchu a provinění a je za něj potom potrestán. Aischylos používal slavnostní jazyk plný básnických obratů a novotvarů. Pro zvýšení obliby her jako jeden z prvních užíval výpravné dekorace, krásné kostýmy, masky atd. Po Aischylovi je pojmenována např. planetka 2876 Aeschylus.

Citáty od autora Aischylos

Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.

Autor: Aischylos
Do leckterého domu vrací se místo hrdinů chladná urna a popel.

Autor: Aischylos
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Autor: Aischylos
Strast přijde - buď dnes nebo zítra.

Autor: Aischylos
I stařec je k poučení vždy dost mlád.

Autor: Aischylos
Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí.

Autor: Aischylos
Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce.

Autor: Aischylos
Rozvážnost jest největší dar božstva.Autor: Aischylos
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Autor: Aischylos
Úspěšný člověk je v očích lidí oheň.

Autor: Aischylos