Autoři

Aischylos

Aischylos

(525 př. n. l. Eleusína v Attice – 456 př. n. l. Gela na Sicílii)

Životpis: Aischylos byl první z řady velkých řeckých dramatiků, píšících tragédie (dalšími byli Sofoklés a Euripidés).

Aischylos byl synem bohatého statkáře Euforióna z Eleusíny, později žil v Athénách. Původním povoláním byl voják, bojoval v řecko-perských válkách – tyto zásluhy vyzdvihl v nápise na hrobě, který si sám napsal. Účastnil se bitev u Marathónu a Salamíny. Určitý čas žil v sicilských Syrakusách, kde také zemřel. Podle legendy mu orel, který považoval jeho holou lebku za kámen, svrhl na hlavu želvu.

Je považován za zakladatele antické tragédie, zavedl druhého herce a stal se tak tvůrcem evropské dramatické tradice. Jeho náměty byly téměř vždy mytologické, jen občas historické (Peršané). Prosazoval demokratické ideály, svobodu a obětavou lásku k vlasti, zastával názor, že svět je řízen božskou spravedlností. Základním rysem tragična podle Aischyla je lidské jednání plné nebezpečí, které každou chvíli přivádí člověka do bezvýchodných situací, v nichž tentýž čin je nutností, povinností, zásluhou ale současně největším proviněním.

Aischylos byl zbožný člověk, takže podle něj byla moc bohů neomezená. V jeho hrách vystupuje Zeus jako spravedlivý vládce, který nesnáší lidskou domýšlivost a stíhá ji zaslepením, ve kterém se člověk dopustí hříchu a provinění a je za něj potom potrestán. Aischylos používal slavnostní jazyk plný básnických obratů a novotvarů. Pro zvýšení obliby her jako jeden z prvních užíval výpravné dekorace, krásné kostýmy, masky atd. Po Aischylovi je pojmenována např. planetka 2876 Aeschylus.

 
Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.
zobrazit detail
Strast přijde - buď dnes nebo zítra.
zobrazit detail
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.
zobrazit detail
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.
zobrazit detail
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.
zobrazit detail
I stařec je k poučení vždy dost mlád.
zobrazit detail
Přijde, co má přijít.
zobrazit detail
Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce.
zobrazit detail
Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.
zobrazit detail
Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.
zobrazit detail
Musíme se protrpět k pravdě.
zobrazit detail
Úspěšný člověk je v očích lidí oheň.
zobrazit detail
Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se.
zobrazit detail
Kdo miluje, má stále plné ruce práce.
zobrazit detail
Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.
zobrazit detail
Kdo pozná potřebné věci, i když ne mnohé, je moudrý.
zobrazit detail
Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.
zobrazit detail
Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí.
zobrazit detail
Do leckterého domu vrací se místo hrdinů chladná urna a popel.
zobrazit detail
Rozvážnost jest největší dar božstva.

zobrazit detail