Přihlášení uživatele
Středa 29.05.2024 . Svátek má Maxmilián, Max, Maxim, Maximilián, a Maxima.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Aischylos

Aischylos - Citáty

Aischylos

(525 př. n. l. Eleusína v Attice – 456 př. n. l. Gela na Sicílii)

Životpis: Aischylos byl první z řady velkých řeckých dramatiků, píšících tragédie (dalšími byli Sofoklés a Euripidés).

Aischylos byl synem bohatého statkáře Euforióna z Eleusíny, později žil v Athénách. Původním povoláním byl voják, bojoval v řecko-perských válkách – tyto zásluhy vyzdvihl v nápise na hrobě, který si sám napsal. Účastnil se bitev u Marathónu a Salamíny. Určitý čas žil v sicilských Syrakusách, kde také zemřel. Podle legendy mu orel, který považoval jeho holou lebku za kámen, svrhl na hlavu želvu.

Je považován za zakladatele antické tragédie, zavedl druhého herce a stal se tak tvůrcem evropské dramatické tradice. Jeho náměty byly téměř vždy mytologické, jen občas historické (Peršané). Prosazoval demokratické ideály, svobodu a obětavou lásku k vlasti, zastával názor, že svět je řízen božskou spravedlností. Základním rysem tragična podle Aischyla je lidské jednání plné nebezpečí, které každou chvíli přivádí člověka do bezvýchodných situací, v nichž tentýž čin je nutností, povinností, zásluhou ale současně největším proviněním.

Aischylos byl zbožný člověk, takže podle něj byla moc bohů neomezená. V jeho hrách vystupuje Zeus jako spravedlivý vládce, který nesnáší lidskou domýšlivost a stíhá ji zaslepením, ve kterém se člověk dopustí hříchu a provinění a je za něj potom potrestán. Aischylos používal slavnostní jazyk plný básnických obratů a novotvarů. Pro zvýšení obliby her jako jeden z prvních užíval výpravné dekorace, krásné kostýmy, masky atd. Po Aischylovi je pojmenována např. planetka 2876 Aeschylus.

Citáty od autora Aischylos

Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.

Autor: Aischylos
Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.

Autor: Aischylos
Do leckterého domu vrací se místo hrdinů chladná urna a popel.

Autor: Aischylos
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Autor: Aischylos
Strast přijde - buď dnes nebo zítra.

Autor: Aischylos
I stařec je k poučení vždy dost mlád.

Autor: Aischylos
Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí.

Autor: Aischylos
Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce.

Autor: Aischylos
Rozvážnost jest největší dar božstva.Autor: Aischylos
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Autor: Aischylos