Autoři

Amiel Henry Fréderic

Henri-Frédéric Amiel

(27. září 1821, Ženeva – 11. květen 1881, Ženeva)

Životopis: Henri-Frédéric Amiel byl švýcarský filosof, básník a kritik.

Narodil se v hugenotské rodiny (tj. rodiny francouzských protestantů), kteří se přestěhovali do Švýcarska kvůli ediktu nantskému.

Po ztrátě rodičů v jeho brzkém věku Amiel velmi cestoval, seznámil se důvěrně s největšími vůdci Evropy a vystudoval Německou filosofii v Berlíně. V roce 1849 byl jmenován profesorem estetiky v ženevské akademii a v roce 1854 se stal profesorem morální filozofie. Díky jeho účasti u schůzek a projevů, které pořádala demokratická strana, se odvrátil od šlechtické strany, ze které se brzy skládala většina kulturních činitelů města.

Tato izolace, do které svým odporem spadl, inspirovala Amiela k napsání autobiografické knihy „Osobní deník“, která je dosud známa a která získala po jeho smrti celoevropskou slávu. Byla přeložena do anglického jazyka ženou jménem Mary A. Ward ve spolupráci s Markem Pattisonem. Ačkoli je považován za druhořadého v oblasti počtu napsaných děl, jeho Osobní deník získal uznání a Amiel zas soucit kvůli svému nešťastnému životu. K Osobnímu deníku napsal i trochu poezie a dále se věnoval studiu velkých spisovatelů, např. Erasma, Madame de Stael a dalších.

 
Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.
zobrazit detail
Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.
zobrazit detail
Nedokončené není nic.
zobrazit detail
Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.
zobrazit detail