Přihlášení uživatele
Čtvrtek 30.05.2024 . Svátek má Ferdinand, Elmar, a Ferdinanda.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Aristoteles

Aristoteles - Citáty

Aristotelés

(384 př. n. l., Stageira, Chalkidiki -  322 př. n. l., Euboia)

Životopis: Aristotelés byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.

Aristotelův otec Nikomachos byl osobním lékařem makedonského krále Filipa II. V letech 367 až 347 Aristotelés studoval a pak i vyučoval v Platónově Akadémii v Athénách. Po Platónově smrti odešel vyučovat do Assu v Malé Asii a na Lesbos do Mytilény. Roku 343 př. n. l. jej povolal makedonský král Filip jako vychovatele svého syna Alexandra (budoucí Alexandr Veliký).

Po Filipově smrti se Aristotelés vrátil zpět do Athén, kde se plně věnoval vědě a kde roku 335 př. n. l. založil vlastní filosofickou školu zvanou Lykeion, nebo také peripatetická škola (z názvu krytého sloupořadí peripatos, kde se žáci učili, nebo od slovesa peripatein (procházet se), neboť Aristotelés se prý se svými žáky při výuce procházel). Během 13 let, které strávil v Athénách, vznikla většina jeho spisů, někdy spíše poznámek nebo záznamů z přednášek.

Roku 322 př. n. l., po smrti Alexandra Velikého, byl Aristotelés v rámci reakce proti Alexandrovi obviněn z rouhání bohům a odsouzen, takže odešel do vyhnanství do Chalkidy, odkud pocházela jeho matka a kde v následujícím roce zemřel. Zachovala se jeho závěť s přáním, aby byl pochován vedle své ženy.

 

Citáty od autora Aristoteles

Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.

Autor: Aristoteles
Přítel všech - přítel nikoho.

Autor: Aristoteles
Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Autor: Aristoteles
Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.

Autor: Aristoteles
Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

Autor: Aristoteles
Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

Autor: Aristoteles
Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Autor: Aristoteles
Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.

Autor: Aristoteles
Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.

Autor: Aristoteles
Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.

Autor: Aristoteles