Přihlášení uživatele
Sobota 15.06.2024 . Svátek má Vít, Vítek, Senta, Víta, a Izolda.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Bacon Francis

Bacon Francis - Citáty

Francis Bacon

(22. ledna 1561, Londýn – 9. dubna 1626, Londýn)

Životopis: Francis Bacon byl anglický filosof, vědec, historik a politik. Je považován za zakladatele empirismu a tvůrce nové vědecké metody. Ve svém životě dosáhl nejvyššího úřadu v Anglii, tj. pozice Lorda kancléře.

Francis Bacon se narodil v rodině Sira Nicholase Bacona, lorda strážce pečeti, a jeho druhé manželky Anne Cook. Jeho rodina pocházela z tzv. nové šlechty, která získala své majetky po likvidaci statků římskokatolické církve v Anglii. Ve dvanácti letech byl poslán na univerzitu v Cambridge, kde již jako dítě vynikal svou genialitou. Již v mládí viděl potřebu reformovat současnou vědu. Po studiích doprovázel anglického velvyslance na dvůr Jindřicha III. do Francie, po necelých třech letech se kvůli smrti svého otce v únoru 1579 vrátil do Anglie. Ačkoli se připravoval na právnickou kariéru a s úspěchem se vrhl na studium judikatury, dal nakonec přednost politice. Stal se členem parlamentu (1584) a připojil se ke straníkům Roberta Devereuxe, 2. hraběte z Essexu. Ačkoli se stavěl na stranu královny Alžběty I., a to někdy i proti svému chlebodárci, dostal za to jen čestný titul rádce a mimořádného advokáta královny.

Po smrti královny Alžběty I. se Baconovi dostává rychle mnoha poct, neboť nový král, Jakub I. měl rád učence a oblíbil si i Bacona. Jmenuje ho advokátem (1607), později generálním advokátem (1615), členem tajné rady (1616), strážcem pečeti (1617) a nakonec i lordem kancléřem (1618). Též jej jmenuje rytířem v roce 1603, baronem z Verulamu (1618) a nakonec vikomtem St Alban v roce 1621. Bacon mu pomáhá svými radami zřídit Spojené království Anglie a Skotska a provést mnoho užitečných reforem. Je historicky doloženo, že během svého dvouletého působení ve funkci kancléře přijal peníze za udělení koncesí a privilegií. Za tuto korupci byl roku 1621 odvolán z úřadu kancléře.

Byl odsouzen soudem peerů k uvěznění v londýnském Toweru a pokutě 40 000 liber šterlinků. Byl zbaven všech svých poct a veřejných funkcí. Bacon svou chybu uznal, pokutu zaplatil a od té doby už nikdy nevstoupil na půdu parlamentu. Vzhledem k tomu, že však byl oblíben králem, a nebylo též jisté, zda se nestal obětí politických intrik, Jakub I. mu po pár dnech ve vězení dal milost a odpustil mu i udělenou pokutu. V roce 1624 jej král dokonce osvobodil ze všech obvinění.

Poslední roky svého života Bacon věnoval práci na filozofických spisech. Zemřel o dva roky později na zápal plic, který dostal při svých pokusech se zmrazováním masa.

Citáty od autora Bacon Francis

Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.

Autor: Bacon Francis
Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.

Autor: Bacon Francis
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.

Autor: Bacon Francis
Přátelství násobí radost a dělí žal.

Autor: Bacon Francis
Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Autor: Bacon Francis
Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.

Autor: Bacon Francis
1