Přihlášení uživatele
Neděle 16.06.2024 . Svátek má Zbyněk, Zbyhněv, Zbyňka, Zbyhněva, Zbyslava, a Zbyška.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Cicero Marcus Tullius

Cicero Marcus Tullius - Citáty

Marcus Tullius Cicero

(3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím)

Životopis: Marcus Tullius Cicero byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.

Marcus Tullius Cicero se narodil v Arpinu (dnes Arpino, asi 100 km východně od Říma) v zámožné rodině jezdeckého stavu, která se však v politickém životě neangažovala. První vzdělání získal v Arpinu, později se vzdělával ještě v Římě. Studoval především rétoriku, ale i právo a filosofii. V době studií překládal z řečtiny.

Roku 79 př. n. l. začal vystupovat veřejně, jako řečník u soudu. V tomto roce byl nucen ze zdravotních důvodů opustit Řím, odjel do Řecka, kde se spřátelil s řadou významných filosofů mladší Akademie a seznámil se s různými proudy řecké filosofie. Později cestoval i po Malé Asii a na ostrov Rhodos. Na těchto cestách se dále vzdělával a cvičil v rétorice. O dva roky později 77 př. n. l. se vrátil do Říma, zde se oženil s Terentií a začal se věnovat veřejným záležitostem, především obhajobám u soudu. Svou činností získal značnou popularitu a roku 76 př. n. l. byl zvolen quaestorem na Sicílii. Vyznamenal se poctivostí a snahou o spravedlnost a po ukončení quaestury se stal senátorem.

Roku 70 př. n. l. se Marcus Tullius Cicero stal aedilem kurulským, v roce 67 př. n. l. městským praetorem a roku 64 př. n. l. byl proti zchudlému aristokratovi Catilinovi zvolen konzulem. Jako zastánce římské "smíšené ústavy" s prvky monarchie (imperium magistrátů), aristokracie (senát jako nejvyšší moc) i demokracie (concilium plebis, lidové shromáždění) odvrátil pozemkový zákon předložený Publiem Serviliem Rullem, protože by ohrozil moc aristokracie, a Catilinovo spiknutí, které patrně usilovalo o diktaturu v Římě.

Po porážce Catilinova povstání dal bez soudu popravit řadu jeho přívrženců a roku 58 př. n. l. musel proto odejít do vyhnanství, ale již roku 57 př. n. l. mu byl povolen návrat do Říma. Zde se dále snažil vystupovat na obranu republiky, ale vzhledem k tomu, že veškerá moc již byla v rukou triumvirů, odešel z veřejného života a věnoval se výuce především gramatiky a rétoriky, veřejně vystupoval pouze při soudních obhajobách.

Před občanskou válkou se přiklonil na stranu Pompeiovu, po jeho porážce odmítl vedení republikánského loďstva a raději odprosil Caesara, se kterým se vrátil do Říma jako přítel. Od roku 47 př. n. l. nevykonával žádnou veřejnou funkci a věnoval se pouze filosofii. Na veřejnosti vystupoval pouze v případech, kdy některý z jeho přátel potřeboval pomoc (Oratio pro Marcello, Oratio pro Ligario a Oratio pro rege Deiotario).

Po Caesarově smrti věřil v obrat k republice, ale byl zklamán, proto opustil Řím, cestou ho zastihla nepravdivá zpráva, že se Antonius vzdal moci. Po návratu zjistil, že se tato zpráva nezakládala na pravdě a začal proti Marcu Antoniovi veřejně vystupovat a přednesl 14 řečí proti Antoniovi, kde ho velmi ostře napadal. Po těchto projevech senát vyhlásil Antoniovi válku, jejíž vedení svěřil Octavianovi, ten se ale s Antoniem spojil a tím byla moc senátu definitivně zlomena. Cicero se pokusil o útěk z Říma, avšak byl 7. prosince 43 př. n. l. dostižen a zabit. Mrtvolu vláčeli po římských ulicích, jeho hlava a pravá ruka byly vystaveny na Foru.

Citáty od autora Cicero Marcus Tullius

Soudíš-li, zkoumej, vládneš-li, poroučej.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Praxe je nejlepší učitelka.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Je více stupňů lidského společenství. Prvním společenským svazkem je manželství.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Největším dobrem je žít podle přírody.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.

Autor: Cicero Marcus Tullius
To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

Autor: Cicero Marcus Tullius
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Autor: Cicero Marcus Tullius
1