Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Seneca Lucius Annaeus - citáty

Lucius Annaeus Seneca

(4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie)

Životopis: Lucius Annaeus Seneca byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.

Narodil se v Hispánské Kordubě. V mládí přišel do Říma a za otcova dohledu získal rétorické a filosofické vzdělání. Stejně jako jeho bratři byl deklamátor (přednašeč, řečník) a propagátor deklamací, které postupně prostoupily celou římskou literaturou. Hlásal stoickou nauku, že nejvyšší dobro pro člověka, zdroj štěstí a blaženosti je ctnost, že člověk má odolávat vnějším okolnostem, které nemůže ovlivnit, a má žít v duševním klidu, z něhož pravého filosofa nemohou vyvést ani rány osudu.

Poměrně brzy začal vystupovat na veřejnosti a ve státních službách. Za vlády Caliguly se stal senátorem, ale za vlády císaře Claudia byl v r. 41 vyobcován na Korsiku, pravděpodobně pod vlivem Claudiovy ženy Messaliny. Byl obžalován z cizoložství s Claudiovou sestrou, Julií Livillou. Zpět do Říma byl povolán až po osmi letech (roku 49) na žádost Agrippiny, aby se stal vychovatelem jejího syna Nerona. Když začal Nero v roce 54 vládnout, bylo mu 17 let. V této době za něj vládl hlavně Seneca společně s prefektem praetoriánů Afraniem Burrem. Roku 57 byl jmenován konsulem a nějakou dobu se výrazně podílel na správě říše. Později se stával císaři nepohodlným, roku 62 zemřel jeho přítel Burrus (náčelník praetoriánů) a jeho moc začala upadat.

Seneca se postupně začal vyhýbat všem úřadům, přesto byl v roce 65 obviněn z účasti na Pisonově spiknutí, ač jeho reálná účast v něm není pravděpodobná. Poté byl donucen k sebevraždě, podřízl si žíly. Jeho smrt bývá někdy mylně spojována s bojem za republiku atp., protože Seneca byl naopak zastáncem císařství.

I z prostého domu vychází často i velký muž.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Ničemné je nepodat ruky těm, kdo klesli.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Umět promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Co je velké bohatství? Po bohatství netoužit.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Co je dobro? Znalost věci. Co je zlo? Neznalost věci.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Dlouhá jest cesta naukou, krátká a platná příkladem.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Vidíš-li, kolika se vede lépe, pomysli na ty, jimž se vede hůře.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Nikdo nemůže vládnout, neovládá-li sám sebe.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
1 / 16