Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Seneca Lucius Annaeus - citáty

Lucius Annaeus Seneca

(4 př. n. l. Cordóba, Španělsko – 65 Řím, Itálie)

Životopis: Lucius Annaeus Seneca byl římský stoický filosof, dramatik, básník a politik, syn Senecy staršího a vychovatel císaře Nerona.

Narodil se v Hispánské Kordubě. V mládí přišel do Říma a za otcova dohledu získal rétorické a filosofické vzdělání. Stejně jako jeho bratři byl deklamátor (přednašeč, řečník) a propagátor deklamací, které postupně prostoupily celou římskou literaturou. Hlásal stoickou nauku, že nejvyšší dobro pro člověka, zdroj štěstí a blaženosti je ctnost, že člověk má odolávat vnějším okolnostem, které nemůže ovlivnit, a má žít v duševním klidu, z něhož pravého filosofa nemohou vyvést ani rány osudu.

Poměrně brzy začal vystupovat na veřejnosti a ve státních službách. Za vlády Caliguly se stal senátorem, ale za vlády císaře Claudia byl v r. 41 vyobcován na Korsiku, pravděpodobně pod vlivem Claudiovy ženy Messaliny. Byl obžalován z cizoložství s Claudiovou sestrou, Julií Livillou. Zpět do Říma byl povolán až po osmi letech (roku 49) na žádost Agrippiny, aby se stal vychovatelem jejího syna Nerona. Když začal Nero v roce 54 vládnout, bylo mu 17 let. V této době za něj vládl hlavně Seneca společně s prefektem praetoriánů Afraniem Burrem. Roku 57 byl jmenován konsulem a nějakou dobu se výrazně podílel na správě říše. Později se stával císaři nepohodlným, roku 62 zemřel jeho přítel Burrus (náčelník praetoriánů) a jeho moc začala upadat.

Seneca se postupně začal vyhýbat všem úřadům, přesto byl v roce 65 obviněn z účasti na Pisonově spiknutí, ač jeho reálná účast v něm není pravděpodobná. Poté byl donucen k sebevraždě, podřízl si žíly. Jeho smrt bývá někdy mylně spojována s bojem za republiku atp., protože Seneca byl naopak zastáncem císařství.

Citáty od autora Seneca Lucius Annaeus

Máme se od ostatních lišit nitrem, ne zevnějškem.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Není hodno muže, aby se bál potu.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Kdo vstoupí do našeho domu, ať se spíše obdivuje nám než našemu zařízení.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Majetek z nikoho neudělal boháče.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Špatné příklady se obracejí proti těm, kteří je dávají.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Řeč pravdy je prostá.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Pozdě je dát si pozor, když už je člověk uprostřed běd.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Pro činného člověka není žádný den dlouhý.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
1 / 16