Přihlášení uživatele
Pondělí 15.07.2024. Svátek má Egon a Jindřich
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Démokritos z Abdér

Démokritos z Abdér - Citáty

Démokritos

(přibližně 460 - 370 př. n. l.)

Životopis: Démokritos byl řecký předsokratovský filosof, jeden ze zakladatelů atomismu. O jeho životě je málo známo, zato se zachovala řada anekdot a výroků o něm, mimo jiné označení "smějící se filosof" v protikladu k "plačícímu", protože údajně hněvivému filosofu Hérakleitovi. Z díla obou dvou se však zachovaly jen zlomky.

Démokritos pocházel z Abdér v Thrákii a patrně byl žákem svého krajana, filosofa Leukippa. Protože pocházel ze zámožné rodiny, mohl se vydat na dlouhé a daleké cesty do nejrůznějších končin. Dostal se snad až do Indie a Etiopie a podle Diodóra žil pět let v Egyptě. Sám o sobě řekl, že tím výrazně překonal všechny své vrstevníky a setkal se s největším počtem mudrců. Nakonec se vrátil do rodného města, kde také dožil.

Z jeho zlomků i z četných anekdot, které se o něm zachovaly, lze soudit, že žil prostě a věnoval se pouze svému zkoumání, že to byl člověk veselý a viděl i směšné stránky života. Vedle Leukippa si vážil i Anaxagory a mezi jeho přátele snad patřil Hippokratés i Sókratés. Sám ovšem napsal, že když přišel do Athén, nikdo ho neznal. Jeho dílem se však zabýval mladší Aristotelés, který také zachoval mnoho citátů. Z Démokritova díla se zachovalo tak málo, protože nejspíš nezaložil žádnou vlastní školu, jeho skepticismus odmítal již za jeho života Platón a později křesťané, takže se dílo přestalo opisovat. Podle zachovaného seznamu spisů patřil k nejplodnějším a nejvšestrannějším autorům antického Řecka. Psal o moudrosti a etických otázkách, o věštění a statečnosti, o Vesmíru a přírodě, o planetách i o magnetu, o lidském těle a duši, o smyslech a vnímání, o geometrii i o číslech, o básnictví, zpěvu a malířství, o obdělávání polí i o válečném umění. Přesto po něm zbyly jen zlomky, citované u Aristotela, Diogena Laertia a dalších. Proto je i obtížné rozlišit, které myšlenky pocházejí přímo od Démokrita, a které přejal od svého učitele, atomisty Leukippa. Někteří soudí, že podle Leukippových základů vytvořil ucelený systém.

 

Citáty od autora Démokritos z Abdér

Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.

Autor: Démokritos z Abdér
Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.

Autor: Démokritos z Abdér
Příroda je soběstačná.

Autor: Démokritos z Abdér
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.

Autor: Démokritos z Abdér
1