Autoři

Erasmus Desiderius Rotterdamský

Erasmus Rotterdamský

(27. října 1466 Rotterdam – 12. července 1536 Basilej)

Životopis: Erasmus Rotterdamský vlastním jménem Gerrit Gerritszoon. 

Erasmus Rotterdamský byl holandský myslitel, augustiniánský řeholník a představitel zaalpské renesance a humanismu.

Holandský filolog a filosof Erasmus se narodil roku 1466 zřejmě v Rotterdamu (novější výzkumy však ukazují, že se mohl narodit též v Goudě jako Geert Geertsen. Mylně se domníval, že jméno Gerrit pochází ze slova „toužit“, a proto si zvolil latinizované jméno Desiderius. Patřil mezi nejvýznamnější a nejvlivnější představitele evropského humanismu, je považován za předchůdce reformace, ačkoli sám se stavěl velmi kriticky k jejím projevům (opustil například kvůli reformě basilejské univerzity svou milovanou Basilej). V náboženských sporech první poloviny 16. století byl přívržencem náboženské tolerance.

Nejprve byl augustiniánským řeholníkem, od roku 1492 byl po svém kněžském svěcení ve službách biskupa v Cambrai. V letech 1495 až 1499 Erasmus Rotterdamský studoval v Paříži, jako kněz procestoval celou Evropu a stal se slavným učencem. Mezi roky 1506 a 1509 žil v Itálii a mezitím pobýval v Nizozemí a Anglii. V letech 1514 až 1521 žil v Basileji, odkud vycestovával, aby nechal u svého přítele Johanna Frobena tisknout své knihy. Od roku 1524 opět bydlel v Basileji, avšak po získání města na stranu reformace Ulricha Zwingliho odešel na protest do Freiburgu. Zemřel na tyfus.[3] Pohřben byl v basilejské katedrále.

 
Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?
zobrazit detail
Který muž by ochotně vlezl do ohlávky manželské, kdyby napřed uvážil všecky nevýhody tohoto života?
zobrazit detail
Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.
zobrazit detail
Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.
zobrazit detail