Přihlášení uživatele
Neděle 26.05.2024 . Svátek má Filip, Filipa, a Filipína.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Euripidés

Euripidés - Citáty

Eurípidés

(asi 480 př. n. l., Salamis – 406 př. n. l., Pella)

Životopis: Eurípidés byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny. Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem, s vynikající znalostí psychologie, čímž je odkrýván duševní svět hrdinů, hlavně žen. Jejich emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí. Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách – postavil se proti tradičním morálním a náboženským představám, za témata her mu sloužily politika, kultura atd.

 Euripidés, představitel antické řecké literatury, psal značně novátorsky. Byl neobyčejně vzdělaný a jeho časté setkání s filozofy ho vedly k dalšímu uvolnění látek, které zpracovávali jeho předchůdci. Na rozdíl od nich šel dáli ideologicky. Do svých her uvedl i postavy sympatických otroků, všímal si nedostatků athénské demokracie. 

Povahy hrdinů byly prohloubeny psychologicky, někdy však nedokázal uspokojivě vyřešit mravní a ideové konflikty, proto řešil svízelné situace nadpřirozeným zásahem božstva do děje.

Médeia – nejlepší Euripidésova tragédie, která vypráví pověsti o mytologických plavcích Argonautech usilujících o získání zlatého rouna. Ten, kdo vlastnil zlaté rouno, se stal dědicem krále Kréthea.

Královská dcera Médeia zachrání vůdce Argonautů Iasóna, pomůže mu zmocnit se zlatého rouna a odpluje s ním do Korinu. Zde si však Iáson oblíbí dceru Kreónta Glauku, s níž se má oženit. Médeia připravila krutou pomstu: poslala Gauce svatební rouno a ozdobu do vlasů. Svatební šaty se na nevěstě vznítily, Vlajka uhořela a sní zahynul i její otec. Potom Médeia zavraždila i obě své děti, které měla s Iásonem.

Citáty od autora Euripidés

Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.

Autor: Euripidés
Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.

Autor: Euripidés
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.

Autor: Euripidés
I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.

Autor: Euripidés
Láska tím více bolí, čím více se rozmlouvá.

Autor: Euripidés
Není zamilovaný ten, kdo nemiluje navždy.

Autor: Euripidés
1