Autoři

Euripidés

Eurípidés

(asi 480 př. n. l., Salamis – 406 př. n. l., Pella)

Životopis: Eurípidés byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny. Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem, s vynikající znalostí psychologie, čímž je odkrýván duševní svět hrdinů, hlavně žen. Jejich emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí. Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách – postavil se proti tradičním morálním a náboženským představám, za témata her mu sloužily politika, kultura atd.

 Euripidés, představitel antické řecké literatury, psal značně novátorsky. Byl neobyčejně vzdělaný a jeho časté setkání s filozofy ho vedly k dalšímu uvolnění látek, které zpracovávali jeho předchůdci. Na rozdíl od nich šel dáli ideologicky. Do svých her uvedl i postavy sympatických otroků, všímal si nedostatků athénské demokracie. 

Povahy hrdinů byly prohloubeny psychologicky, někdy však nedokázal uspokojivě vyřešit mravní a ideové konflikty, proto řešil svízelné situace nadpřirozeným zásahem božstva do děje.

Médeia – nejlepší Euripidésova tragédie, která vypráví pověsti o mytologických plavcích Argonautech usilujících o získání zlatého rouna. Ten, kdo vlastnil zlaté rouno, se stal dědicem krále Kréthea.

Královská dcera Médeia zachrání vůdce Argonautů Iasóna, pomůže mu zmocnit se zlatého rouna a odpluje s ním do Korinu. Zde si však Iáson oblíbí dceru Kreónta Glauku, s níž se má oženit. Médeia připravila krutou pomstu: poslala Gauce svatební rouno a ozdobu do vlasů. Svatební šaty se na nevěstě vznítily, Vlajka uhořela a sní zahynul i její otec. Potom Médeia zavraždila i obě své děti, které měla s Iásonem.

 
Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.
zobrazit detail
Láska tím více bolí, čím více se rozmlouvá.
zobrazit detail
Není zamilovaný ten, kdo nemiluje navždy.
zobrazit detail
Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.
zobrazit detail
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
zobrazit detail
I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.
zobrazit detail