Autoři

Galilei Galileo

Galileo Galilei

(15. února 1564, Pisa – 8. ledna 1642, Arcetri)

Životopis: Galileo Galilei byl toskánský astronom, filosof a fyzik těsně spjatý s vědeckou revolucí. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“. Jeho experimentální činnost je obecně považována za důležitý doplněk spisů Francise Bacona, jimiž byla založena moderní vědecká metoda. Galileova kariéra se kryla s tvůrčím obdobím Johannese Keplera. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových. Navíc jeho konflikt s římskokatolickou církví je brán jako nejvýznamnější příklad počátečního konfliktu náboženství a svobodné mysli, zvláště vědou v západní společnosti.

Ačkoliv byl upřímným katolíkem, Galileo byl otcem tří dětí mimo manželství. Všechno to byly děti Galilea a Mariny Gamby.

 
Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.
zobrazit detail
A přece se točí.
zobrazit detail
Velká kniha přírody je psána matematickou řečí.
zobrazit detail
Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.
zobrazit detail
Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.
zobrazit detail
Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.
zobrazit detail
Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.
zobrazit detail
Necítím se vázán věřit, že tentýž Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a inteligencí, by chtěl, abychom jich nevyužili.
zobrazit detail
Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje.
zobrazit detail
Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit.
zobrazit detail
Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc.
zobrazit detail
Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
zobrazit detail
Ve vědeckých otázkách nemá autorita tisícovky stejnou hodnotu jako pokorné bádání jednotlivce.
zobrazit detail
Víno je „světlo spojené kapalinou".
zobrazit detail