Autoři

Goethe Johann Wolfgang von

Johann Wolfgang von Goethe

(28. srpna 1749, Frankfurt nad Mohanem – 22. března 1832, Výmar)

Životopis:  Johann Wolfgang von Goethe byl německý básník, prozaik, dramatik a politik.

Vystudoval práva. Působil krátce jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy Sasko-výmarského vévodství.

Jako mladý se seznámil s Johannem Gottfriedem Herderem, toto přátelství ovlivnilo jeho tvorbu. Byl v čele hnutí Sturm und Drang.

Goethe hodně cestoval, při návštěvě Itálie (Řím) a tehdy samostatné Sicílie (Palermo) se seznámil s antikou, kterou pokládal za vrchol kultury. Antické Řecko považoval za nedostižný vzor.

Ve vyšším věku velmi často navštěvoval Čechy, zvláště západočeská lázeňská místa, zprvu především Teplice a Karlovy Vary. Později si oblíbil Mariánské Lázně, kde se také v roce 1821 seznámil se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow. Sbíral také minerály.

Od roku 1775 žil a působil ve Výmaru, kde je také pohřben. V roce 1799 se tam usadil také Friedrich Schiller, aby byl Goethemu nablízku. Goethe a Schiller byli tehdy již přáteli, i když jejich vzájemný vztah prošel předtím (a také poté) několika většími či menšími krizemi. Oba umělci ve Výmaru vytvořili významná díla. Např. rok 1797 je považován za „rok balad“.

Goethe se stal již během svého života slavným básníkem a dramatikem uznávaným nejen v Německu.

 

 
Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.
zobrazit detail
Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.
zobrazit detail
Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený.
zobrazit detail
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.
zobrazit detail
Kdyby děti dorůstali dále, jak hlásají, měli bychom samé génie.
zobrazit detail
Vzdělání je schopnost porozumět druhým.
zobrazit detail
Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.
zobrazit detail
Nestačí vědět, vědění se musí použít.
zobrazit detail
Jedině příroda ví, co chce. Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.
zobrazit detail
Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu.
zobrazit detail
Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.
zobrazit detail
Člověk by měl číst jen to, co obdivuje.
zobrazit detail
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.
zobrazit detail