Autoři

Homér

Homér

(Homér žil podle Herodota okolo roku 850 před Kristem)

Životopis: Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Jeho jméno se vykládalo jako „Rukojmí“. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia (Válka žab a myší) parodující Ilias, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky. Homérova podoba není známa, jeho sochy nevycházejí ze skutečnosti.

Již ve starověku o životě této postavy nebylo známo nic určitého. Jako Homérovo rodiště se uvádělo mnoho míst (Athény, Pylos, Kolofón, Argos), nejčastěji město Smyrna na maloasijském pobřeží nebo ostrov Chios. Legendu o Homérově životě zaznamenal v 5. století př. n. l. Hérodotos. Narodil se prý jako nemanželské dítě u řeky Meles nedaleko Smyrny a jeho původní jméno bylo Melésigenés (narozený u Melesu). Zemřel údajně na ostrově Íos. Většina pramenů se shoduje, že se jeho matka jmenovala Kreitheis, údaje o otci se rozcházejí. Všechna starověká vyobrazení jsou idealistická a neopírají se o skutečnost, na základě domnělého významu jeho jména jej představují většinou jako slepého starce. Pokud se vůbec jedná o historickou osobu, potom působil mezi léty 1200 až 700 př. n. l. Obvykle se ovšem uvádí počátek osmého století jako nejzazší hranice jeho života. Dřívější datum udává jen několik badatelů. Přes množství údajů, ovšem často si protiřečících, není dodnes jasné, zda osoba tohoto jména skutečně žila. Proti obvyklé představě Homéra jako slepého a chudého putujícího pěvce mluví důkladná znalost horní aristokratické vrstvy jeho děl, kterou takový putující básník nemohl mít.

 
Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.
zobrazit detail
Je krásné a slušné zemřít pro svou vlast.
zobrazit detail
Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.
zobrazit detail
Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.
zobrazit detail
Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác. Nejsi však doma!
zobrazit detail
Zbytečná skromnost chudému škodí.
zobrazit detail
Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.
zobrazit detail
Není na světě nic slabšího než muž.
zobrazit detail
Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.
zobrazit detail
Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.
zobrazit detail
Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.
zobrazit detail
V mládí a kráse je zřídka moudrost.
zobrazit detail
Člověk se nasytí všeho, i lásky.
zobrazit detail
Co hoře naplodil žaludek lidstvu! Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.
zobrazit detail
Žena chce vždycky obohatit toho, s kym právě žije.
zobrazit detail
Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.
zobrazit detail
Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.
zobrazit detail
V bídě se rychleji stárne.
zobrazit detail
Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj!
zobrazit detail
Nejsi jen tak někdo a hlavu nemáš jen tak...nezdá se, že jsi zlý neb nemoudrý člověk.
zobrazit detail
Hřích je vymýšlet záhubu druhým.
zobrazit detail
Jaké slovo řekneš, takové uslyšíš v odpověď.
zobrazit detail