Přihlášení uživatele
Sobota 18.05.2024 . Svátek má Nataša, a Timea.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Homér

Homér - Citáty

Homér

(Homér žil podle Herodota okolo roku 850 před Kristem)

Životopis: Homér je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia. Jeho jméno se vykládalo jako „Rukojmí“. Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia (Válka žab a myší) parodující Ilias, lyrické básně na oslavu antických božstev, epigramy a další zlomky. Homérova podoba není známa, jeho sochy nevycházejí ze skutečnosti.

Již ve starověku o životě této postavy nebylo známo nic určitého. Jako Homérovo rodiště se uvádělo mnoho míst (Athény, Pylos, Kolofón, Argos), nejčastěji město Smyrna na maloasijském pobřeží nebo ostrov Chios. Legendu o Homérově životě zaznamenal v 5. století př. n. l. Hérodotos. Narodil se prý jako nemanželské dítě u řeky Meles nedaleko Smyrny a jeho původní jméno bylo Melésigenés (narozený u Melesu). Zemřel údajně na ostrově Íos. Většina pramenů se shoduje, že se jeho matka jmenovala Kreitheis, údaje o otci se rozcházejí. Všechna starověká vyobrazení jsou idealistická a neopírají se o skutečnost, na základě domnělého významu jeho jména jej představují většinou jako slepého starce. Pokud se vůbec jedná o historickou osobu, potom působil mezi léty 1200 až 700 př. n. l. Obvykle se ovšem uvádí počátek osmého století jako nejzazší hranice jeho života. Dřívější datum udává jen několik badatelů. Přes množství údajů, ovšem často si protiřečících, není dodnes jasné, zda osoba tohoto jména skutečně žila. Proti obvyklé představě Homéra jako slepého a chudého putujícího pěvce mluví důkladná znalost horní aristokratické vrstvy jeho děl, kterou takový putující básník nemohl mít.

Citáty od autora Homér

Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.


Autor: Homér
Je krásné a slušné zemřít pro svou vlast.

Autor: Homér
Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.

Autor: Homér
Člověk se nasytí všeho, i lásky.

Autor: Homér
V bídě se rychleji stárne.

Autor: Homér
Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.

Autor: Homér
Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.

Autor: Homér
Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.

Autor: Homér
Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.

Autor: Homér
Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác. Nejsi však doma!

Autor: Homér