Autoři

Iuvenalis Decimus Iunius

Decimus Iunius Iuvenalis

(kolem 60 Aquino – 2. století, Řím)

Životopis: Decimus Iunius Iuvenalis byl římský satirik.

O jeho životě se dochovalo poměrně malé množství informací. Pocházel z dost zámožné rodiny, v Římě studoval gramatiku a rétoriku. Později sloužil jako tribun v Británii.

Konec svého života prožil Decimus Iunius Iuvenalis ve vyhnanství, kde i zemřel. Není úplně jasné kde byl ve vyhnanství, některé prameny hovoří o Británii, ale z mnoha indicií lze usoudit, že se jednalo spíše o Egypt. Do vyhnanství se dostal za narážku na oblíbence císaře Hadriana.

 
Dítě si zaslouží největší ohleduplnost.
zobrazit detail
Příroda cokoliv říká, je moudré.
zobrazit detail
Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz.
zobrazit detail
Vzácná je svornost krásy a cudnosti.
zobrazit detail