Autoři

Kant Immanuel

Immanuel Kant

(22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec)

Životopis:  Immanuel Kant byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Kant se narodil jako čtvrté dítě ve zbožné pietistické rodině drobného řemeslníka a celý život prožil v okolí Královce ve východním Prusku (Königsberg, dnes Kaliningrad v Rusku); z jeho osmi sourozenců se však jen čtyři dožili dospělého věku. Byl drobné až neduživé postavy, byl však velmi společenský a sám na sebe poměrně přísný. Od roku 1740 studoval na zdejší univerzitě filosofii, přírodní vědy a matematiku. Roku 1746 mu zemřel otec a univerzita odmítla jeho disertační práci, takže se řadu let živil jako vychovatel v okolí Královce. Po návratu na univerzitu vydal práci o „Obecných dějinách přírody a teorii oblohy“ (1755) a téhož roku se habilitoval spisem „O prvních zásadách metafyzického poznání“. Přednášel logiku, morální filosofii a metafyziku a jako úvod ke studiu filosofie fyziku, geografii a antropologii. V následujících letech odmítl několik pozvání na různé univerzity, až se roku 1770 stal profesorem logiky a metafyziky v Královci, kde byl pak dvakrát rektorem. 1787 byl přijat do Pruské akademie věd, v posledním období života měl však značné nesnáze s pruskou cenzurou.

Kant se řídil přesným denním rozvrhem: vstával v pět hodin, dopoledne přednášel, k obědu často zval hosty a odpoledne chodil na procházku po známé „Cestě filosofů“. Pokud se ale líčí jako profesorský pedant, je to přehnané. Hrával velmi dobře karty i kulečník a ve společnosti byl velice oblíbený, zejména jako skvělý vypravěč. Také na jeho přednášky vzpomínali jeho žáci s nadšením: Kant byl vtipný a hlavně vedl své posluchače k samostatnému myšlení. Dožil se téměř 80 let a byl pohřben v Královeckém dómu, později zničeném a dnes obnoveném.

 
Odvaž se používat vlastní rozum!
zobrazit detail
Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
zobrazit detail
To, že nemám něco dobrého, co bych býval mohl mít, mě zdaleka nebolí tolik jako to, že už nemám něco, co jsem měl.
zobrazit detail
Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.
zobrazit detail
Politika musí pokleknout před mravností. Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.
zobrazit detail
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.
zobrazit detail
Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.
zobrazit detail
I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.
zobrazit detail
Ženy jsou jako španělské domy: mají mnoho dveří a málo oken. Je snažší vniknout do jejich srdcí, než do nich nahlédnout.
zobrazit detail
Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.
zobrazit detail
Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.
zobrazit detail
Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.
zobrazit detail