Autoři

Kolik hloupostí lidé vynakládají jen proto, že chtějí říci něco

Kolik hloupostí lidé vynakládají jen proto, že chtějí říci něco nového.

Autor: Voltaire