Autoři

Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných

Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?

Autor: Erasmus Desiderius Rotterdamský