Autoři

Lao-c´

Lao-c’

(6. století př. n. l. - 5. století př. n. l.)

Životopis: Lao-c’ romanizovaný také jako Lao Tse, Lao Tu, Lao-Tsu, Laotze, Laosi, Laocius a v dalších variantách) je jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie, jejíž historická existence je ovšem nejasná.

Podle legendy ho matka nosila tak dlouho, že měl již při narození bílé vlasy.

Ve svém životě měl na starost archivy dynastie Čou, z mnohých knih, o které pečoval, také pramení jeho moudrost.

Další legenda praví, že když chtěl odejít ve stáří do samoty, zastavil ho na hranicích strážce. Strážce ho prosil, aby než odejde sepsal své myšlenky do knihy. Tak vznikla jeho nejslavnější kniha Tao te ťing, základní kniha taoismu.

Lao-c' pocházel z vesnice Kü-čchen v kraji Li, okresu Ku v lenním státě Čou. Jeho rodné jméno znělo Li (Lao-c' je později přijaté jméno, jež znamená „Starý mistr“), osobní jméno Li, mužské Po-jang a čestný posmrtný titul Tan.

Byl historikem státního archivu v Čou.

 
Vědět, že nevím, toť nejlepší. Považovat nevědění za vědění, toť nemoc. Pouze ten, kdo vidí v nemoci nemoc, může se zbavit nemoci.
zobrazit detail
Není většího zla než nespokojenost s tím, co máme.
zobrazit detail
Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe!
zobrazit detail
Nejvyšší politickou moudrostí je nečinnost.
zobrazit detail
Povolaný vládne takto: činí jejich srdce prázdným a jejich tělo statným. Zeslabuje jejich chtění a zesiluje jejich kosti. Dbá o to, aby byli bez vědění a neměli žádosti, a aby se ti, kdo mají vědění, neodvažovali jednat. Dělá nedělání - a vše je v pořádku.
zobrazit detail
Kdo si cení své cti tak jako svého těla, toho lze pověřit vládou. Kdo miluje lid tak jako své tělo, tomu lze svěřit říši.
zobrazit detail
Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.
zobrazit detail