Autoři

Livius Titus

Titus Livius

(59 př. n. l., Patavie, nyní Padova – 17, Padova)

Životopis: Titus Livius byl významný římský spisovatel a historik, autor monumentálních dějin Říma Ab urbe condita.

O Liviovi je známo velmi málo, hlavním pramenem je biskup Eusebius a jeho Chronicon. Pocházel z bohaté a pravděpodobně významné rodiny, takže byl finančně nezávislý. Vzdělání získal v Patavii a na své rodiště byl do smrti velmi hrdý. Tamní občané získali římské občanství až v roce 48 př. n. l. a zůstali dlouho věrni Pompeiovi a republice a nepodporovali Caesara. Občanská válka v letech 49 až 45 př. n. l. možná způsobila, že Titus Livius neabsolvoval studijní pobyt v Řecku, což bylo u mladých vzdělaných mužů v té době obvyklé. Ve věku 28 let a patrně už po občanské válce odešel do Říma, kde se věnoval literatuře, historii a filosofii.

Pobýval v domě Maecenatově, kde se patrně také spřátelil s Gaiem Octaviem, pozdějším císařem Augustem. Svým dílem se významně podílel na jeho programu upevnění říše obnovou starých římských ctností, podobně jako další autoři tak zvaného „zlatého věku římské literatury“ (Vergilius, Ovidius, Horatius aj.), a byl také učitelem pozdějšího císaře Claudia. Titus Livius nebyl voják a patrně nezastával žádný veřejný úřad, čímž se lišil od starších římských historiků, a věnoval se pouze studiu a psaní. Psal filosofické dialogy i rétorické texty, které se však nezachovaly. Pobýval patrně střídavě v Římě a v Padově, kde také zemřel.

 
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.
zobrazit detail
Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.
zobrazit detail
Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.
zobrazit detail
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.
zobrazit detail
Více je třeba všímat si děl než autorů.
zobrazit detail
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
zobrazit detail
Prokázaná věrnost většinou opět zavazuje k věrnosti.
zobrazit detail