Autoři

Maurois André

André Maurois

(26. července 1885 Elbeuf – 9. října 1967 Neuilly-sur-Seine)

Životopis: André Maurois byl francouzský spisovatel, esejista, historik, kritik a publicista. Původní pseudonym André Maurois přijal za vlastní jméno v roce 1947.

André Maurois se narodil v průmyslnické rodině z Alsaska, která po obsazení Alsaska Německem po Prusko-francouzské válce v letech 1870–1871 přesídlila do Normandie. Vystudoval Lycée Corneille v Rouenu. Zde ho mimo jiné učil Émile Chartier, známý pod pseudonymem Alain. Pak pracoval deset let v otcově továrně. Byl velkým obdivovatelem anglické kultury a anglického stylu života. Díky svým znalostem působil během první světové války v armádě jako vojenský tlumočník a styčný důstojník u britského expedičního sboru. Z této zkušenosti čerpal ve svých prvních satirických knihách. Po jejich úspěchu se věnoval literatuře. V roce 1938 byl zvolen do Francouzské akademie.

V roce 1939 opět nastoupil do armády. Po porážce Francie odešel přes Anglii a Kanadu do USA.

 
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
zobrazit detail
Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.
zobrazit detail
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
zobrazit detail
Nikdy nemůžeme milovat ty, jímž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce.
zobrazit detail
Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.
zobrazit detail
Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.
zobrazit detail
Pokud jde o muže, jejich lačnost chvalozpěvu nezná mezí. Ženy ošklivé a bez půvabu staly se milovanými po celý život, protože patřičně chválily.
zobrazit detail
Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel nějak uplatnit.
zobrazit detail
Vláda, která se neřídí zásadami, z kterých vzešla, není zákonitá.
zobrazit detail
Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.
zobrazit detail
Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.
zobrazit detail
Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.
zobrazit detail
Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
zobrazit detail
Nemoc je zlá, ale horší je hrůza vyvolaná pohledem na nemoc druhých.
zobrazit detail
Nestačí mít rozum, třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš.
zobrazit detail
Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.
zobrazit detail
Krása je znak relativní. Je v oku toho, kdo ji vnímá.
zobrazit detail
Co jsi pro ženu udělal, na to může zapomenout, ale nikdy nezapomene na to, co jsi pro ni neudělal.
zobrazit detail
Ženy nemilujeme proto, co říkají, ale posloucháme, co říkají, když je milujeme.
zobrazit detail
Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství.
zobrazit detail
Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.
zobrazit detail
Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku.
zobrazit detail
Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.
zobrazit detail
Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.
zobrazit detail
Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost.
zobrazit detail
Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.
zobrazit detail