Autoři

Nelze věřit něčemu, co není předem

Nelze věřit něčemu, co není předem pochopeno.Autor: Abélard Pierre