Autoři

Nepos Cornelius

Cornelius Nepos

(kolem 100 př. n. l., Ostiglia – 24 př. n. l., Řím)

Životopis: Cornelius Nepos byl římský spisovatel.

Cornelius Nepos byl původem Gal. Je autorem rozsáhlé sbírky životopisů římských i neřímských významných mužů. Jeho líčení bylo málo srozumitelné, byl však ve starověku hojně čten, hlavně jako školní četba. Jelikož byl poměrně zámožný, nemusel se zabývat politickým životem, žil v ústraní a věnoval se prakticky pouze psaní.

 
Závist je průvodkyní slávy a lidé rádi utrhají na cti těm, které vidí příliš vynikat nad průměr.
zobrazit detail
Mír se zjednává válkou.
zobrazit detail
Osud každého člověka odpovídá jeho mravům.
zobrazit detail
Přílišná důvěrnost zpravidla přivádí do neštěstí.
zobrazit detail