Autoři

Novalis

Novalis

(2. května 1772, zámek Oberwiederstedt – 25. března 1801, Weißenfels)

Životopis: Novalis, vlastním jménem Georg Friedrich Philipp svobodný pán von Hardenberg.

Novalis byl německý básník a prozaik, představitel raného romantismu. Novalis byl opakem ostatních romantiků, těšících se ze života, byl šlechtic, který vykonával měšťanské povolání. Zajímal se o básnictví, filozofii a přírodní vědy (především o matematiku). Zasnoubil se s třináctiletou Sophií von Kühnovou, která však v patnácti letech zemřela, ještě před svatbou. To jím hluboce otřáslo – její smrt, stejně jako smrt jeho mladšího bratra, ovlivnila jeho literární tvorbu. Sám zemřel ve 28 letech na tuberkulózu. Ve svých dílech používal mystický, temný a tajemný jazyk.

 
Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu.
zobrazit detail
Podstatou člověka je pravda. Pokud se člověk vzdá pravdy, vzdává se sám sebe. Není tu řeč o lhaní, nýbrž o jednání proti vlastnímu přesvědčení.
zobrazit detail
Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava učencova.
zobrazit detail
Být člověkem je umění!
zobrazit detail
Zlatý věk je tam, kde jsou děti.
zobrazit detail
Nic by králi nemělo ležet na srdci víc, než aby byl co možná nejvíc všestranný, informovaný, aby měl celkový přehled a nepodléhal předsudkům, zkrátka aby byl a zůstal co nejúplnějším člověkem.
zobrazit detail
V pojmu zákona je obsažena účinnost. Neúčinný zákon není zákon.
zobrazit detail
Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru. Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.
zobrazit detail