Přihlášení uživatele
Čtvrtek 07.12.2023 . Svátek má Benjamín, a Ambrož.
Citáty Zábava Encyklopedie Soutěže
CyberServer » Zábava » Citáty » Ovidius Naso Publius

Ovidius Naso Publius - Citáty

Publius Ovidius Naso

(20. března 43 př. n. l. Sulmo – 17 n. l. / 18 n. l. Tomis, dnešní Constanţa (na pobřeží Černého moře v Rumunsku)

Životopis: Publius Ovidius Naso byl římský básník.

  Ovidius pocházel z bohatého rodu, který patřil k jezdeckému stavu. Velmi brzy byl poslán na studia do Říma, kde studoval na přání svého otce právo a rétoriku. V této době se začal projevovat spíše jako básník, proto po ukončení studia odjel do Řecka a po návratu krátce zastával několik nižších úřadů, ale pak se vzdal veřejné práce a věnoval se pouze literatuře. Oženil se s Augustovou příbuznou.

Roku 8 Augustus vydal rozkaz, aby Ovidius opustil Řím a usídlil se v Tomech (malé město v Rumunsku). Své vyhnanství nesl velmi těžce – prosil Augusta (později i Tiberia), aby mu byla udělena milost nebo aby byl poslán do nějakého příznivějšího místa (o to ho prosil nejen v dopisech, ale i ve svých básních). Tyto prosby nebyly vyslyšeny a nebylo mu splněno dokonce ani přání, aby byl pohřben v Římě. Proč byl poslán do vyhnanství, není známo. Soudí se, že se pravděpodobně jednalo o skandál, který v tu dobu vypukl kolem Augustovy vnučky Julie. Prakticky jisté je, že se nejednalo o politický čin, ale o něco v souvislosti s Augustovou rodinou. Často se udává, že svými knihami Ars Amatoria narušil výchovu mládeže. To možná byla záminka, ale rozhodně ne důvod (tyto knihy byly vydány již 7 let).

Citáty od autora Ovidius Naso Publius

Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.

Autor: Ovidius Naso Publius
Vládce ať nespěchá s trestem, avšak odměnu měl by dát rychle.

Autor: Ovidius Naso Publius
1