Přihlášení uživatele
Čtvrtek 13.06.2024 . Svátek má Antonín, Genadij, a Antal.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Quintilianus Marcus Fabius

Quintilianus Marcus Fabius - Citáty

Marcus Fabius Quintilianus

(35 Calagurris; Španělsko – 96 Řím, častěji udáváno před rokem 100)

Životopis: Marcus Fabius Quintilianus byl římský řečník a učitel rétoriky.

O jeho životě se ví velmi málo jistých dat. Jisté je prakticky pouze to, že se narodil v dnešním Španělsku. Odtamtud se poměrně brzy dostal do Říma a tam se proslavil.

Marcus Fabius Quintilianus ve svém díle definoval ideál řečníka, řečník by měl podle něj dobře znát teorie, měl by absolvovat cvičení a mít praxi v řečnění. Velký důraz kladl na morálku, domníval se, že rétor by měl být čestný a důstojný člověk a že nesmí nabádat lid ke špatným věcem a činům. Quintilianus přikládal rétorice velkou důležitost a byl přesvědčen, že v budoucnosti bude mít mnohem větší význam. Z tohoto důvodu prosazoval výchovu k jazykové kultuře.

V mládí studoval v Římě řečnictví a kolem roku 60 se vrátil do Hispanie (dnešní Španělsko), kde působil jako řečník a učitel. V roce 68 byl povolán do Říma, kde působil jako soudní obhájce a učitel rétoriky. Brzy si zde získal takové jméno, že ho císař Vespasian jmenoval státním učitelem výmluvnosti, kde působil 20 let. Do jeho školy chodilo mnoho studentů, mezi nimi i Plinius mladší. Po 20 letech strávených vyučováním rétoriky se uchýlil do soukromí a sepsal obšírné dílo o výchově řečníka (Institutio oratoria). Poté byl opět povolán a to k výchově vnuků sestry císaře Domitiana, synů Flavia a Clementa, kteří byli ustanoveni jako dědici trůnu.

Citáty od autora Quintilianus Marcus Fabius

Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy.

Autor: Quintilianus Marcus Fabius
1