Přihlášení uživatele
Úterý 05.12.2023 . Svátek má Jitka, Liana, a Abigail.
Citáty Zábava Encyklopedie Soutěže
CyberServer » Zábava » Citáty » Schiller Johann

Schiller Johann - Citáty

Friedrich Schiller

(10. listopadu 1759, Marbach am Neckar – 9. května 1805, Výmar)

Životopis: Celým jménem Johann Christoph Friedrich von Schiller.

Friedrich Schiller byl německý spisovatel, básník, dramatik, estetik a historik. Byl vedoucí představitel německé klasiky, čestný občan Francouzské republiky. Jeho dramatické dílo patetickým způsobem hájí svobodu a práva člověka a lidské bratrství. Jeho názory se utvářely pod vlivem Rousseaua, Lessing a hnutí Sturm und Drang. V estetice vychází z Kanta. Umění považoval za prostředek formování harmonické osobnosti, která svobodně tvoří dobro. Podle něj pouze umění pomáhá člověku získat skutečnou svobodu.

Schiller se narodil 10. listopadu 1759 v Marbachu ve Württembersku. Schillerův otec se jmenoval Johann Kaspar a byl lékařem a důstojníkem ve službě Karla Evžena, místního vévody, který patřil k nejhorším tyranům své doby. Roku 1772 Schiller složil zemské zkoušky a  otevřel si tak cestu ke studiu. Ačkoliv chtěl studovat teologii, musel na rozkaz vévody nastoupit do Karlsschule, kde prožil celé své mládí – žil zde od třinácti do jednadvaceti let. Za celou tu dobu neměl jedinou dovolenou, své sourozence neviděl ani jednou a své rodiče jen krátce při návštěvách na akademii, u kterých ale byli přítomni i dozorčí. Vojenský pořádek akademie prostě zastupoval rodinu. Schiller proto toužil po svobodě - to se ukázalo hned v jeho prvním dramatu Loupežníci, díky kterému se stal slavným. Po uveřejnění hry jej ale stihl zákaz publikování a Schiller utekl do Mannheimu, kde pracoval jako novinář a psal. V letech 1784/5 měl Schiller finanční nouzi a také onemocněl. S velkými nadějemi roku 1787 navštívil Výmar, kde sice poznal Goetha, ale nesblížili se. O několik let později se Schiller stal profesorem pro světové dějiny na univerzitě v Jeně. V této době také onemocněl tuberkulózou.

Schiller se zasnoubil s Charlotte von Lengefeld, kterou si také roku 1790 vzal. Roku 1794 se Goethe a Schiller potkali v Jeně a hovořili spolu po přednášce, během rozhovoru se vytvořilo přátelství, které pro oba znamenalo velké duševní obohacení. Společně s Herderem a Wielandem tvořili čtveřici tzv. výmarské klasiky. Rok 1797 je nazýván rokem balad – Schiller i Goethe vytvořili mnoho balad každý sám i dohromady. Roku 1799 Schiller přesídlil do Výmaru, roku 1802 byl povýšen do šlechtického stavu. Friedrich von Schiller zemřel 9. května 1805.

Citáty od autora Schiller Johann

Jen skrze krásu si člověk hledá cestu ke svobodě.

Autor: Schiller Johann
1