Autoři

Schopenhauer Arthur

Arthur Schopenhauer

(22. února 1788 Gdaňsk – 21. září 1860 Frankfurt nad Mohanem)

Životopis:  Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.

Byl synem gdaňského velkoobchodníka. V roce 1793, tedy pět let po synově narození, přesídlil otec do Hamburku. Devátý až jedenáctý rok strávil mladíček Schopenhauer u otcova přítele v Le Havru, kde se dokonale naučil francouzsky. Také později brali s sebou rodiče chlapce na své dlouhé cesty Belgií, Francií, Švýcarskem a Německem. Za svého půlročního pobytu v Anglii se důkladně seznámil s anglickým jazykem a literaturou.

V šestnácti letech vstoupil na přání svého otce do učení u hamburského obchodníka. Otcova smrt, k níž došlo krátce poté, přiměla matku Johannu Schopenhauerovou, později známou spisovatelku, která byla o dvacet let mladší než manžel, aby přesídlila do Výmaru. Zde se setkával mladý Schopenhauer např. s Goethem, Schlegelovými apod. a osvojil si vzdělání potřebné k tomu, aby se mohl zapsat na univerzitu.

Dva roky studoval v Göttingenu, pak stejně dlouho v Berlíně. Roku 1813 promoval prací O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu. Následná čtyři léta žil v Drážďanech, kde napsal spisy O vidění a barvách (1816) a pak i své hlavní dílo Svět jako vůle a představa (1819).

Roku 1820 se habilitoval v Berlíně, ale po neúspěšném prvním semestru, kdy všichni posluchači následovali slavného Hegela, se stáhl do ústraní. Hodně cestoval (Itálie aj.) Když se v roce 1831 vrátil nazpět do Berlína, vypukla cholera, které podlehl i Hegel; Schopenhauer se odstěhoval do Frankfurtu nad Mohanem, kde setrval do své smrti roku 1860. Zemřel ve věku 72 let na zápal plic.

 
Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.
Osud míchá karty, my hrajeme.
zobrazit detail
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
zobrazit detail
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.
zobrazit detail
Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek.
zobrazit detail
Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.
zobrazit detail
Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.
zobrazit detail
Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.
zobrazit detail
Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král.
zobrazit detail
Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie.
zobrazit detail
Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.
zobrazit detail
Krása je otevřený doporučený dopis, který vám už předem získává srdce jiných.
zobrazit detail
Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý.
zobrazit detail