Autoři

Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je

Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.

Autor: Paul Jean