Autoři

Sofoklés

Sofoklés

(497/496 př. n. l., Athény – 406/405 př. n. l.)

Životopis: Sofoklés byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik.

Sofoklés byl politicky aktivní roku 443/442 př. n. l., kdy byl pokladníkem athénského námořního spolku. V roce 441/440 př. n. l. spolu s Periklem vedl řecké vojsko jako stratég ve válce proti Samu. Jeho otec Sofillos byl zámožný člověk, měl dílnu na výrobu zbraní. Sofoklés dostal v mládí velmi dobré gymnastické a múzické vychování. Ve svých prvních hrách vystupoval ještě jako herec, avšak podle starořecké tradice přestal hrát pro slabý hlas. Ačkoli dostával mnoho pozvání do jiných měst, z velké lásky k Athénám tato pozvání odmítal.

Přátelil se s Periklem a Hérodotem a byl ovlivněn Euripidem, kterého však později také ovlivnil. Jako kněz výraznou měrou přispěl k zavedení Asklépiova kultu do Athén. Za své zásluhy o tento kult byl Sofoklés po smrti uctíván jako hérós Dexión.

Sofoklův syn Iofón byl také tragický básník a prý obvinil svého otce, který byl již ve vysokém věku, z duševní slabosti a žádal, aby byl zbaven svéprávnosti. Sofoklés vyvrátil synovo tvrzení tím, že přednesl před soudem píseň na Athény ze své poslední tragédie, kterou právě napsal.

 

 
Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.
zobrazit detail
Jen pravda vytrvá.
zobrazit detail
Zlá žena v domě jako manželka - ta mrazí v objetí!
zobrazit detail
Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.
zobrazit detail
Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.
zobrazit detail
Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.
zobrazit detail
Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.
zobrazit detail