Autoři

Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava

Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava učencova.

Autor: Novalis