Autoři

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.

Autor: Schopenhauer Arthur