Přihlášení uživatele
Pondělí 22.07.2024. Svátek má Magda , Magdalena , Marlena a Rozvita
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Tacitus Publius Cornelius

Tacitus Publius Cornelius - Citáty

Publius Cornelius Tacitus

(kolem 55 n. l., Gallia Narbonensis – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124, Starověký Řím)

Životopis: Publius Cornelius Tacitus byl významný římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

O Tacitově životě existují jen sporadická svědectví (proto není známo jeho praenomen) od něj samého nebo jeho současníků, především od Plinia Mladšího. Jeho rodina pocházela pravděpodobně z jedné z římských provincií, snad Galie Cisalpínské nebo Galie Narbonské, některé prameny mluví o umbrijské Interamně (dnes Terni). Rodina asi patřila k jezdeckému stavu (nižší šlechtě). Tacitus vystudoval v Římě, kde se roku 78 oženil s dcerou významné osoby veřejného života, Gnaea Iulia Agrikoly. Za císaře Vespasiána zahájil typickou úřední kariéru římského senátora (cursus honorum), poté se v roce 88 se stal praetorem a po ukončení praetury spravoval nějakou provincii (pravděpodobně Belgii). Roku 97 se stal consul suffectus, což byl politický vrchol jeho kariéry. Za vlády císaře Traiana spravoval jako konzul provincii Asii (od 112) (území dnešního západního Turecka), kde působil do roku 115 nebo 116.

Tactius zastával také kněžskou funkci ve sboru Patnácti mužů pro výkon svátostí.

Citáty od autora Tacitus Publius Cornelius

Statečně umřít je lepší než si život zachránit.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti, které má mít vojevůdce.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Je třeba žít ve shodě s přírodou.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvykle nejprudší.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.

Autor: Tacitus Publius Cornelius