Přihlášení uživatele
Neděle 26.05.2024 . Svátek má Filip, Filipa, a Filipína.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Talmud

Talmud - Citáty

Talmud

Význam: Talmud je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Právnické a etické diskuze jsou orámovány řadou legend a příběhů, které slouží jako dokreslení tematiky. Vedle Tanachu je jedním ze základních autoritativních textů židovské víry. Talmud má dvě části. Mišna je psanou sbírkou ústního zákona judaismu a gemara je diskusí nad mišnou a nad souvisejícími tanaitskými spisy, často odbočující k jiným tématům a podrobně vykládající Tanach. Gemara je jedním ze základů pro ustanovení rabínského zákona a je často citována v ostatní rabínské literatuře. Talmud jako celek bývá, stejně jako Mišna, označován Šas (Šest pořádků Mišny). Samotný terím talmud může v kontextu rabínské literatury znamenat následující:

1) Metoda, disciplína (píše se s malým t). Jako metoda je opakem midraše. Zatímco midraš z biblického textu vyvozuje právní ustanovení, talmud bere právní ustanovení a snaží se pro něj najít oporu v biblickém textu. Někdy se termínem talmud označuje samotný biblický verš.

2)Literární dílo (jako vlastní jméno se může psát s velkým T). Sbírka traktátů mišny opatřených komentářem a diskusemi – gemarou. Rozlišujeme Babylónský talmud (Talmud bavli) a Jeruzalémský talmud, někdy nazývaný též Palestinský (Talmud jerušalmi).


Talmud je kolektivní dílo, jehož vytvoření trvalo několik set let. Počet známých autorů se pohybuje kolem 3500. Rabíni, kteří vytvářeli gemaru, následníci tanaitů, jsou nazýváni amora'im

Citáty od autora Talmud

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

Autor: Talmud
Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělávat na živobytí.

Autor: Talmud
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.

Autor: Talmud
Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné jako připravovat ho k loupeži.

Autor: Talmud
Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce.

Autor: Talmud
Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.

Autor: Talmud
Někteří tví přátele tě chválí, jiní haní; drž se těch, kdo tě haní, a vzdej se těch, kdo tě chválí.

Autor: Talmud
Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.

Autor: Talmud
1