Přihlášení uživatele
Čtvrtek 13.06.2024 . Svátek má Antonín, Genadij, a Antal.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Citáty » Washington George

Washington George - Citáty

George Washington

(22. února 1732, Bridge's Creek, Virginie – 14. prosince 1799, Mount Vernon, Virginie)

Životopis: George Washington byl americký voják a politik, který se stal prvním prezidentem USA. Byl jediným americkým vojákem v historii v hodnosti maršála, do této hodnosti nebyl kromě něho nikdo jmenován a armáda Spojených států amerických tuto hodnost nikdy nezavedla, aby žádný americký vojenský velitel nemohl získat vyšší hodnost než George Washington (výjimkou byl gen. Douglas MacArthur, který získal hodnost polního maršála ve filipínské armádě).

Washingtovi se nedostalo systematické školské výuky-jen soukromých lekcí učitelů. Tři roky se věnoval povolání civilního geometra(zeměměřiče),nikdy mnoho nečetl a po celý život se vždy přikláněl spíše k praxi než k teorii.podle původu mu příslušelo místo v Dolní sněmovně Virginie ,kde však takřka nikdy nevystupoval vzhledem ke svým nevalným debatním a řečnickým vlohám. Přesto byl jako politik vážen a považován za hlavu
Protibritské opozice ve Virginii.Po vypuknutí sporu kolonií s Velkou Britanii se přidal na stranu kolonií a jako zástupce Virginie se zúčastnil prvního kontinentálního kongresu (1974).Vzhledem ke zkušenostem z války s Francií kdy byl nejprve podplukovníkem a pak velitelem virginské milice, se roku 1775 stal vrchním velitelem vojsk kontinentálního kongresu.
Převzal armádu ve velmi neutěšeném stavu-rozloženou korupcí , žárlivostí,malomyslností a zradou.
V této takřka beznadějné situaci projevil osobní a mravní velikost. Boj vedl zdrženlivě a opatrně,což mu vyneslo řadu výtek ,avšak zadané situace zvolil asi jediné možné řešení. Vydržel až do doby, kdy vývoj v Evropě(válka V. Británie s Francií,Španělskem a Nizozemím) dalekosáhlé vázal síly nepřítele. Teprve potom svedl rozhodující bitvy. Po dobytí Yorktownu uzavřel roku 1783 vítězný mír.
Ihned po skončení se Washington uchýlil do soukromí. Ne na dlouho. Tváří v tvář nebezpečí anarchie a sporu mezi nejednotnými americkými koloniemi se uvolil převzít funkci předsedy ústavodárného shromáždění,svolaného do Filadelfie a pověřeného vytvořit z rozpadajícího se spolku kolonii jednotný stát (1787).
Odmítl přijímat impulsy Velké francouzské revoluce,šířící se Amerikou vystupoval proti demokratickým požadavkům a zastával politiku nevměšování do evropských sporů. Roku 1789 byl jednohlasně zvolen 1.prezidentem USA. Washington byl jedním ze zakladatelů systému 2.politických stran v zemi. Dokázal splatit státní dluh a reorganizovat správu země i armádu. Podporoval znovunavázání styků s V.Britanií. Jeho zásluhy i politické způsobily , že byl roku 17993 opětovně zvolen. Jeho politika dobrých vztahů k V.Británií a zdrženlivosti vůči Francii mu však způsobila řadu nepřátel, takže se roku 1798 vzdal prezidentského úřadu.
Když se zdálo že roku 1798 dojde k válce mezi USA a Francii,vyhověl Washington prezidentu J.Q.Adamsovi a přijal jmenování vrchním velitelem americké armády v hodnosti generálporučíka. Zanedlouho však zemřel.
Američané uctili památku svého 1.prezidenta pojmenováním jednoho ze států i svého hlavního města jeho jménem. 

Citáty od autora Washington George

Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.

Autor: Washington George
Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.

Autor: Washington George
1