Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Citáty o moci

Nyní se nacházíte v kategorii Citáty o moci. Aktuálně zde naleznete 70 citátů na téma Citáty o moci, které pro Vás stále rozšiřujeme.

 
V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.

Autor: Ortega y Gasset Jose
Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.

Autor: Voltaire
Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům. Přitom je možno pozorovat, že země, v nichž jsou tělesné tresty nejhroznější, jsou zároveň zeměmi, v nichž jsou tyto tresty nejčastější.

Autor: Rousseau Jean Jacques
Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.

Autor: Rousseau Jean Jacques
Přátelství širokých vrstev lidu je pro vladaře nezbytné; neboť jinak se v dobách zlých nemá o koho opřít.

Autor: Machiavelli Niccolo
Despotismus podložený dobrými úmysly je tou nejlepší formou vlády, jakou si dokážeme představit.

Autor: Shaw George Bernard
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

Autor: Rousseau Jean Jacques
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.

Autor: Kant Immanuel
Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
1 / 7